W wieku 89 lat zmarł kard. Franciszek Macharski, były metropolita krakowski. Kard. Macharski urodził się 20 maja 1927 roku w Krakowie. Zdał maturę po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1945-1950 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Przez sześć lat był wikarym w kilkutysięcznej parafii pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Kozach. Następnie – po problemach związanych z odmową współpracy z SB – wyjechał w 1956 roku do szwajcarskiego Fryburga, gdzie zdobył stopień doktora na podstawie dysertacji „Duszpasterstwo we współczesnym świecie”. Przez wiele lat wykładał teologię pastoralną i homiletykę na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W latach 1970-78 był rektorem krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

 Po wyborze Karola Wojtyły na papieża ks. Macharski został metropolitą krakowskim. W stanie wojennym walczył o prawa internowanych i ich rodzin, a w 1981 r. po zamachu na Jana Pawła II poparł organizatorów Białego Marszu, który na znak solidarności z walczącym o życie papieżem przeszedł ulicami Krakowa. Kard. Macharski odegrał ważną rolę w okresie wielkich transformacji społecznych i politycznych.Kardynał wspierał „Solidarność”, był duchowym ojcem słynnych Mszy św. za Ojczyznę. Był też inspiratorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w archidiecezji. Po wydarzeniach Sierpnia 1980 wskrzeszono działalność Komisji wspólnej Rządu i Episkopatu, której współprzewodniczącym był właśnie metropolita krakowski. Później, w latach 80. kardynał bronił praw represjonowanych i ich rodzin, odwiedzał internowanych. Znany był ze swego szczególnego przywiązania do idei miłosierdzia. Świadczy o tym długa lista dzieł charytatywnych, powstałych w okresie, gdy był metropolitą krakowskim: od domów samotnej matki, przez rodzinne domy dziecka, po zakłady opiekuńczo-lecznicze, poradnie psychologiczne i schroniska dla bezdomnych. W styczniu 1990 r. reaktywował, a później doprowadził do rozbudowania działalności Caritas Archidiecezji Krakowskiej, w placówkach której pomoc znajdują chorzy, niepełnosprawni, samotne matki i bezdomni. Co więcej, podczas swej posługi biskupiej kard. Macharski ustanowił ponad 200 nowych parafii, a w diecezji wybudowano dziesiątki kościołów i kaplic. Wyświęcił ok. 1000 kapłanów. To z inicjatywy kardynała w Oświęcimiu powstało Centrum Dialogu i Modlitwy oraz klasztor ss. Karmelitanek.  Wielu hierarchów i przyjaciół kard. Macharskiego wielokrotnie podkreślało, że kontynuował on dzieło swojego poprzednika – kard. Karola Wojtyły. Jego biskupim zawołaniem stały się słowa: „Jezu ufam Tobie”. To też z inicjatywy kard. Macharskiego wybudowana została bazylika i rozbudowane Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Po śmierci Jana Pawła II kardynał razem z wiernymi czuwał niemal do rana w modlitwie pod papieskim oknem na ul. Franciszkańskiej. W dniu powrotu kardynała z pogrzebu Jana Pawła II, mimo ulewnego deszczu na placu pod papieskim oknem zgromadził się wieczorem tłum mieszkańców miasta. „Dziękujemy! Kochamy! Witamy!” – skandowali krakowianie. „Takich rekolekcji jeszcze w życiu nie miałem” – wyznał wówczas zgromadzonym kard. Macharski. Od 2005 kard. Macharski był arcybiskupem seniorem. W ostatnich latach życia mieszkał na terenie Sanktuarium Ecco Homo św. Brata Alberta. Był Kawalerem Orderu Uśmiechu, który cenił – spośród wszystkich odznaczeń – najbardziej. Był honorowym obywatelem wielu miast m.in. Chorzowa, Nowego Targu, Wadowic, Mszany Dolnej. Otrzymał doktoraty honoris causa m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a także Katolickiego Uniwersytetu w Taipei na Tajwanie i Uniwersytetu Adamson w Manili na Filipinach. W liście pasterskim na rozpoczęcie swojej posługi napisałeś, iż niczego nie wolno nam uronić z tego, co Ojciec Święty Jan Paweł II swą biskupią posługą zasiał i wypielęgnował na tej ziemi! Jesteśmy świadkami, że słowa dotrzymałeś! Nie tylko bezpiecznie przeprowadziłeś Kościół krakowski przez burzliwe czasy stanu wojennego i przemian ustrojowych; nie tylko ustrzegłeś przekazanego Ci dziedzictwa, ale je ubogaciłeś i pomnożyłeś – wspominał go w 2010 roku podczas jubileuszu 60-lecia kapłaństwa kard. Dziwisz. Kardynał Macharski był dla mnie mistrzem jako człowiek głębokiej wiary i modlitwy – mówił o współpracy z hierarchą w 85-lecie jego urodzin kard. Kazimierz Nycz – Ceniłem go za jego mądrość, refleksyjność i dystans do wszystkich spraw i problemów, z którymi musiał się zmierzyć, a także za słuszność decyzji jakie podejmował w zakresie prowadzenia Kościoła krakowskiego – podkreślił kard. Nycz. Jest delikatny, a równocześnie bardzo stanowczy. Jeżeli jest do czegoś przekonany, uważa, że tak chce Pan Bóg, to cały świat może być przeciwko niemu, a on nie ustąpi – mówił podczas 85-lecia urodzin kard. Macharskiego bp Szkodoń – Jednocześnie ma dystans do siebie, jest otwarty w kontaktach z ludźmi i wrażliwy na potrzeby innych, zwłaszcza chorych, niepełnosprawnych, pogubionych w życiu i potrzebujących wsparcia – mówił bp Szkodoń.

Red.