SAKRAMENT POKUTY U FRANCISZKANÓW
„W spowiedzi nie jest ważne jak zły jesteś, ale jak dobry jest Bóg” (K. Pałys)
Zapraszamy w tych najbliższych dniach do spotkania z Miłosiernym Ojcem, do doświadczenia Jego przebaczającej Miłości. Do szczerego otwarcia serc przed Pokornym i Dobrym Bogiem. Do przyjęcia Jego darmowego daru Pokoju!
Przychodzcie! Czekamy z NIM na Was