Najpierw było pieczenie w domach, później dwudniowy kiermasz, a na koniec dochód w wysokości 1.200 złotych, który już wpłynął na konto misyjne krakowskiej prowincji franciszkanów.