Życie świętego Franciszka

Święty Franciszek urodził się w roku 1181 lub 1182 w Asyżu jako syn Piki i Piotra Bernardone. Na chrzcie otrzymał imię Jan, później przez ojca został nazwany Franciszkiem (najprawdopodobniej ze względu na sympatię, jaką darzył Francję).