Św. Franciszek stanął w klasztornym wirydarzu

Nie tylko sanocki klasztor franciszkanów, ale także całe miasto zyskało nowy, urokliwy zakątek. Jest nim wirydarz, czyli ogród klasztorny z kamienną figurą św. Franciszka z Asyżu. 

24 września 2007|