PONIEDZIAŁEK – 22 grudnia  2008 r.

6.30 –  1. Za + Kazimierza Kalityńskiego i + Irenę Sosnowską

8.00 –  Za + Kazimierza Bar – greg. 22/30

9.00 –  Za + Jadwigę Rogowską – greg. 22/30

 18.00 –  1. Za  + Jana Nowaka i zmarłych z rodziny

              2. O zdrowie i opiekę MB Pocieszenia dla rodziny Barańskich

              3. Za + Kazimierza i Wiktorię Ziembickich, Jakuba Wronkowicz, Stanisława

                  i Romana Wronkowicz, Konsilio, Marię Liberta, Nicola di Nino

                  oraz o zdrowie dla córki Jolanty i jej dzieci

WTOREK – 23 grudnia 2008 r.

6.30 –  Za + Elżbietę

8.00 –  Za + Kazimierza Bar – greg. 23/30

   9.00 –  Za + Jadwigę Rogowską – greg. 23/30

 18.00 – 1. Za + Wiktorię, Józefa, Marię, Michała i Józefa

             2.  Za + Wiktorię, Jana, Bronisława, Czesławę i Stanisława Kudła

             3.  Za +  Wiktorię, Józefa i Jana Milczanowskich

ŚRODA – 24 grudnia 2008 r. – Wigilia Bożego Narodzenia

6.30 –  Za + Kazimierza Bar – greg. 24/30

8.00 –  1. Za + Stefanię, Andrzeja i Adama

           2. Za + Jadwigę Rogowską – greg. 24/30

   9.00 –  W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia

 24.00 –  1. W intencji dobrodziejów

              2. Za + Aleksandra Haduch

              3. Za + Władysława Łobazę

CZWARTEK – 25 grudnia 2008 r. Boże  Narodzenie

6.45 –  Za + rodziców Anielę i Jana

8.00 –  Za +  Kazimierza Bar – greg. 25/30

9.15 –  Za + Jadwigę Rogowską – greg. 25/30

 10.30 – Za + Antoninę i Wawrzyńca Haduch

 12.00 Za parafian

 15.00 – O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę M.B. Pocieszenia

             dla Karolka i jego rodziców

 19.00 Za + Apolonię i Aleksandra Mirosławów

PIĄTEK – 26 grudnia 2008 r. – Święto św. Szczepana

6.45 –  ………………………………………………..

8.00 –  Za +  Kazimierza Bar – greg. 26/30

9.15 –  Intencja dziękczynna za otrzymane w małżeństwie łaski z prośbą

           o dalsze błogosławieństwo Boże dla Zyty i Bogusława w 45 rocznicę

           ich ślubu oraz całej rodziny

 10.30    Za + Helenę w 16 rocznicę śmierci i zmarłych z jej rodziny

 12.00    W intencji dobrodziejów klasztoru i parafii

 15.00   Za + Jadwigę Rogowską – greg. 26/30

 19.00    ………………………………………………….

SOBOTA – 27 grudnia 2008 r.

6.30 – Za +  teściów Stanisławę i Stanisława

8.00 – Za +  Kazimierza Bar – greg. 27/30

9.00 – Za + Antoniego w 3 rocznicę śmierci

  18:00   1. Za + Mieczysława Daniło w 9 rocznicęśmierci

             2. Za + Jadwigę Rogowską – greg. 27/30

             3. Za + Szczepana, Jana i Jana

NIEDZIELA ŚW. RODZINY – 28 grudnia 2008 r.

6.45 –  Za + Janinę i Michała Smarzewskich

8.00 –  Za + Kazimierza Bar – greg. 28/30

   9.15 –  Za + Jadwigę Rogowską – greg. 28/30

 10.30 –  Za + Edwarda Biskupa w 24 rocznicę śmierci

 12.00 –  Za + Irenę Suchowiecką w 5 rocznicę śmierci

 15.00 –  Msza Jubileuszowa Małżeństw

 19.00 –  Intencja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich