Rok 2007 już za nami. W duszpasterstwie był to rok upływający pod hasłem: „Przypatrzcie się powołaniu waszemu”.