Rozpoczynamy już piąty rok  wzbogacania  Państwa muzycznymi  emocjami  i przeżyciami, prezentowania utalentowanej młodzieży muzycznej ( i jej Nauczycieli, Preceptorów, Mistrzów) kształcącej  się w różnorodnych, przebogatych   specjalnościach instrumentalnych, wokalnych i ensamblowych.