Św. Franciszek i franciszkanizm – wczoraj i dziś

Od dziesięciu lat w Instytucie Studiów Franciszkańskich prowadzone są zajęcia z:
– pism św. Franciszka i Klary;- historii ruchu franciszkańskiego;- źródeł franciszkańskich – teologii i filozofii;- formacji i duchowości.

8 czerwca 2008|