18 lutego 2008 w czasie prac remontowych w jednym z pomieszczeń klasztornych pod podłogą odnaleziono nr 6 dwutygodnika z dn. 13.03.1885 r pod tytułem Bonus Pastor – organ towarzystwa „Bonus Pastor” wydawanym we Lwowie.  Nic by nie było w tym dziwnego gdyby nie fakt iż, jak czytamy w nagłówku strony wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym był ks. Zygmunt Gorazdowski (1845 – 1920), który w 2005 r. został ogłoszony świętym przez Benedykta XVI.  Obecnie czynione są starania ogłoszenia go patronem miasta Sanoka.