PONIEDZIAŁEK – 1 czerwiec  2009 r.

6.30 –  Za + Macieja Fudalewicza

8.00 –  O zdrowie, dary Ducha Świętego, umocnienie wiary w Boga i w siebie

            oraz pomoc w nauce i umocnienie więzi między ojcem i synem dla

            pewnej osoby                

  9.00  Za + Cecylię Gaworecką    greg. 1/30

18.30 –  1. Za + Jana Kondera w 1 rocznicę śmierci   greg. 1/30

             2. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Karoliny i Mateusza –

             z okazji Dnia Dziecka

             3. Za + Kazimierza Kucharskiego w 7 rocznicę śmierci   

 

 WTOREK – 2 czerwiec 2009 r.

6.30 – Za +   Mieczysławę Wietechę w 2 rocznicę śmierci   

   8.00  Za + Cecylię Gaworecką    greg. 2/30

   9.00 –  Za + Helenę

 18.30 – 1. Za + Jana Kondera w 1 rocznicę śmierci   greg. 2/30

             2. Za + Stanisława

             3. Za + Szymona, Marię i Rozalię

            

 ŚRODA – 3 czerwiec 2009 r.

6.30  Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów Zakonu

            i zmarłych z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

   8.00 –  Za +  Cecylię Gaworecką    greg. 3/30 

   9.00 – W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia

18.00 – 1. Za + Jana Kondera w 1 rocznicę śmierci   greg. 3/30

             2. Za + Piotra Bogaczewicza w 10 rocznicę śmierci

             3. Za + Jerzego, Franciszka i Helenę

 

 CZWARTEK – 4 czerwiec 2009 r.

6.30 –  Za +  Teresę Radwańską

   8.00 –  Za + Mieczysława Białowąsa 

9.00 –  Za + Cecylię Gaworecką    greg. 4/30 

 18.30 –  1. Za +  Jana Kondera w 1 rocznicę śmierci   greg. 4/30

              2. Za + brata Jana Gładysza w 1 rocznicę śmierci

              3. O miłosierdzie Boże dla + Grzegorza

 

PIĄTEK – 5 czerwiec 2009 – pierwszy piątek miesiąca

6.30 –  Za + Genowefę Bromowicz – intencja od Biernackich  z  Miechowa

8.00 –  Za + Cecylię Gaworecką    greg. 5/30 

   9.00 –  Za +  Jana Kondera w 1 rocznicę śmierci   greg. 5/30

 17.00   Za + Stanisławę Zawadzką

 18.30 – 1. Intencja dziękczynna za rok formacji w Domowym Kościele z prośbą

             o dobre przygotowanie się do rekolekcji Maryjnych

             2. Za + Jadwigę Mogilany w 3 rocznicę śmierci              

 

SOBOTA – 6 czerwiec 2009 r.  

6.30 –  Za + Cecylię Gaworecką    greg. 6/30 

8.00 –  Za + Aleksandra Haducha

   9.00 –  Intencja MI

 18.30 –  1. Za + Jana Kondera w 1 rocznicę śmierci   greg. 6/30

              2. Za + Stanisława i Danutę

              3. Za + Salomeę w 2 rocznicę śmierci i za + ks. Wiesława Siwca

              w 1 rocznicę śmierci

 

NIEDZIELA – 7 czerwiec 2009  r.         

6.45 –  Za + Józefa Kuźma

8.00 –  Za + Jana Kondera w 1 rocznicę śmierci    greg. 7/30

   9.15 – Za + Cecylię Gaworecką    greg. 7/30 

 10.30 –  Za + rodziców: Bronisławę i Kazimierza Bocheńskich

 12.00 –  Za Parafian

 15.00 –  Za + Wandę Górnik

 19.00 –  Za + Stefanię Kielar, Franciszka Kielar i Annę Kielar z Gliwic