PONIEDZIAŁEK – 16 listopad 2009
    
6.30–Za + Weronikę Witowską –  greg. 16/30
8.00–O zdrowie i błogosławieństwo Boże w dalszym życiu dla Wilhelma
          Stach w 80 rocznicę urodzin
9.00–1.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziców: Karoliny
           i Stanisława – intencja w podziękowaniu za dar życia i trud rodzicielski
          2.Za + Mieczysława Dudę w 7 rocznicę śmierci
18.30–1.Za +Alinę Mendofik – greg. 16/30  
             2. Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 16/30
             3. Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo
             Boże i opiekę M.B. Pocieszenia dla Małgorzaty w 30 rocznicę urodzin
             oraz z okazji imienin

WTOREK – 17 listopad 2009                                                                                                                                                                                                   
6.30–Za + Weronikę Witowską –  greg. 17/30           
8.00–Intencja przebłagalna za grzechy rodziny i świata.
9.00–O życie wieczne dla: Marcjanny, Salomei, Macieja i Kazimierza                     
          Warchołów.
18.30–1.O zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę M.B. Pocieszenia dla
             Michaliny w 1 rocznicę urodzin i dla jej rodziców.
             2.Za + Alinę Mendofik – greg. 17/30
             3. Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 17/30

ŚRODA – 18 listopad 2009  
    
6.30–Za + Weronikę Witowską –  greg. 18/30             
9.00–Za + Szczęsnego Zachaczewskiego w 4 rocznicę śmierci
9.00–W intencjach czcicieli M.B. Pocieszenia   
18.00–1.Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 18/30
             2.Za + Alinę Mendofik – greg. 18/30            
             3.Za + rodziców: Katarzynę i Antoniego
            
CZWARTEK – 19 listopad 2009  

6.30–Za + Weronikę Witowską –  greg. 19/30
8.00–Za + Kazimierza i zmarłych z rodziny
9.00–Za + Marię i Mariana          
18.30–1.Za + Alinę Mendofik – greg. 19/30
             2.Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 19/30
             3.Za + Mariana Leszczyńskiego w 22 rocznicę śmierci

PIĄTEK – 20 listopad  2009

6.30–Za + Weronikę Witowską –  greg. 20/30
8.00–Za + Leopolda i zmarłych z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00–Za + Marię i Piotra Semczyk
18.30–1.Za + Alinę Mendofik – greg. 20/30
             2.Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 20/30
             3.O błogosławieństwo Boże dla kapłanów którzy opiekowali się                                                  
              i opiekują się Wspólnotą Dominikańską a szczególnie o. Piotra
              i o. Jacka Dudkę – dominikanina

SOBOTA – 21 listopad 2009  

6.30–Za + Weronikę Witowską –  greg. 21/30            
8.00–O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny i Piotra Hnatyk
          i ich rodziców
9.00–O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego potrzebne w życiu
          i w nauce dla Pauliny w 18 rocznicę urodzin
18.30–1.Za + Alinę Mendofik – greg. 21/30
             2.Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 21/30
             3.Za + Zdzisława w 29 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny

NIEDZIELA – 22 listopad 2009
    
6.45–Za + Weronikę Witowską –  greg. 22/30
8.00–Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 22/30           
9.15–Za + Alinę Mendofik – greg. 22/30
10.30–O życie wieczne dla + Zofii w 3 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
12.00–Za Parafian             
15.00–Intencja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19.00–Za + Józefa i Helenę Czyż