PONIEDZIAŁEK – 19 październik 2009
    
6.30 – Za + Jadwigę Cecuła – greg. 19/30
8.00 – 1. Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 19/30
          2. Za + dzieci nienarodzone
9.00 – Za + Mieczysława Białowąsa
18.30– 1. O miłosierdzie Boże dla + Elżbiety i Piotra i ich bliskich zmarłych
           2. Za + Stefana Kawacińskiego
    
WTOREK – 20 październik 2009
    
6.30 – Za + Jadwigę Cecuła – greg. 20/30
8.00 – Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 20/30
9.00 – 1. Za + Marię i Władysława
       2.Intencja dziękczynna za szczęśliwą podróż i otrzymane od Boga łaski
18.30- 1. Za + Janusza Skubińskiego w 1 rocznicę śmierci
          2. Za + Tadeusza w 19 rocznicę śmierci          

ŚRODA – 21 październik 2009
    
6.30 – 1. Za + Jadwigę Cecuła – greg. 21/30    
          2. Prośba przez wstawiennictwo M.B. Pocieszenia o uzdrowienie syna
          z nałogu pijaństwa i uratowanie jego licznej rodziny     
8.00 – Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 21/30
9.00 – W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia
18.00– 1.Za + Przemysława Uruskiego w 1 rocznicę śmierci oraz za + Marka,
             Jana  i Elżbietę
           2. O błogosławieństwo Boże dla Sióstr z 4 Róży Różańcowej i ich  
             rodzin

CZWARTEK – 22 październik 2009  

6.30 – Za + Jadwigę Cecuła – greg. 22/30
8.00 – Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 22/30
9.00 – Za + Jana, Michała, Antoniego, Franciszka, Agatę, Marię, Kazimierę
          i Ludwikę Zabiega
18.30– 1. Za + Ewę i Łukasza Świątek
           2. O łaskę nawrócenia i wiarę oraz wyzwolenie z nałogu
           3. Za +Albinę i Józefa
           
PIĄTEK – 23 październik  2009

6.30 – 1. Za + Jadwigę Cecuła – greg. 23/30
          2. Za + Elżbietę
8.00 – Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 23/30
9.00 – Za + Jana, Marię i Helenę Jabłońskich
18.30– 1. Intencja dziękczynna za łaski otrzymane za wstawiennictwem  
              M.B. Pocieszenia a szczególnie za szczęśliwe rozwiązanie
              i narodzenie  wnuczki Oliwii
           2. Za + Marię i Mariana
              
SOBOTA – 24 październik 2009

6.30 – Za + Jadwigę Cecuła – greg. 24/30
8.00 – Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 24/30
9.00 – O życie wieczne dla + Marcina Markowskiego
18.30 –1. Intencja dziękczynna za otrzymane łaski
           2. O błogosławieństwo Boże dla Sióstr z 3 Róży Różańcowej i ich rodzin
           3. Za + Irenę Brejtę i Walentego Sierotę

NIEDZIELA – 25 październik 2009  
    
6.45 – Za + Stanisława w 25 rocznicę śmierci
8.00 – Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 25/30
9.15 – Za + Za + Jadwigę Cecuła – greg. 25/30     
10.30– 1. Za + Krystynę Wójcicką z domu Maciejewicz
           2. Intencja dziękczynna za powrót do zdrowia Piotra z prośbą
              o potrzebne dla niego łaski
12.00 – Za Parafian
15.00 – Intencja franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19.00 – O błogosławieństwo Boże dla Sióstr z 11 Róży Różańcowej i ich rodzin