1.Uroczystość Chrystusa Króla, którą dziś obchodzimy, kończy rok liturgiczny i duszpasterski. Myślą przewodnią tego roku były słowa: „Otoczmy troską życie”. Uroczystość dzisiejsza to także święto patronalne Akcji Katolickiej. Przypominamy, że przy naszej parafii działa wspólnota Akcji Katolickiej, swoje spotkania ma w pierwsze wtorki miesiąca po wieczornej Mszy św. Zachęcamy osoby zainteresowane do współpracy i włączenie się w działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej..

2.Dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00 zapraszamy na spotkanie formacyjne tercjarzy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich..

3.Nabożeństwo wypominkowe codziennie o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych.

4.Od jutra dwaj nasi bracia – br. Tomasz i br. Andrzej rozpoczną roznosić opłatki wigilijne po naszej parafii. Prosimy tak jak każdego roku przyjmijcie ich z sercem. Rozpoczynamy roznoszenie od ul. Armii Krajowej, od godz. 16.00. Za ofiary jakie z tej okazji będziecie składać wyrażamy naszą serdeczną wdzięczność. Całą parafię obejdziemy najprawdopodobniej w dwa tygodnie. Opłatki są także do nabycia w zakrystii i księgarni przyklasztornej.

5.Za tydzień rozpoczyna się Adwent i nowy rok liturgiczny.

6.Parafia w Mrzygłodzie przygotowuje rekolekcje ewangelizacyjne, które rozpoczną się w piątek 4 grudnia. Zachęcamy do udziału w tych rekolekcjach.

7.Zarząd Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku z całego serca dziękuje mieszkańcom naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego OO. Franciszkanów w Sanoku za wsparcie finansowe Kwesty, która odbyła się w dniu 1 listopada 2009 r. na cmentarzach naszego miasta. Dochód z kwesty w wysokości 11.907,00 zł. przeznaczony będzie na zabezpieczenie przeciw pożarowe w Domu Inwalidy Bezdomnego przy ul. Przemyskiej 24 w Sanoku. Za okazane zrozumienie, pomoc i wsparcie składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać!

8.Chrystus Król niech umacnia nas i pomaga nam kształtować naszą świętość na co dzień.