PONIEDZIAŁEK – 23 listopad 2009
  
6.30 – 1.Za + Weronikę Witowską –  greg. 23/30
          2.Za + Elżbietę
8.00 – Za + Cecylię Kilar
9.00 – Za + Władysława, Henrykę  i Stanisława           
18.30–1.Za +  Alinę Mendofik – greg. 23/30  
          2.Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 23/30
             
WTOREK – 24 listopad 2009   
                                                                                                         
6.30 – Za + Weronikę Witowską –  greg. 24/30           
8.00 – Za + Władysława, Antoninę, Jana i Zofię
9.00 – O nawrócenie dla Jana
18.30– 1.O życie wieczne dla + Kazimiery i Jana w 7 rocznicę śmierci
           2.Za + Alinę Mendofik – greg. 24/30
            3.Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 24/30

ŚRODA – 25 listopad 2009
    
6.30 – Za + Weronikę Witowską –  greg. 25/30             
8.00 – Za + Janinę Skrabut
9.00 – W intencjach czcicieli M.B. Pocieszenia   
18.00– 1.Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 25/30
           2.Za +  Alinę Mendofik – greg. 25/30            
           3.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 
              błogosławieństwo Boże i opiekę M.B. Pocieszenia dla Magdaleny
              w 8 rocznicę urodzin
           
CZWARTEK – 26 listopad 2009

6.30 – Za + Weronikę Witowską –  greg. 26/30
8.00 – Za + Helenę Dyrkacz w 1 rocznicę śmierci
9.00 – Za + Marię Krystyńską
18.30– 1.Za + Alinę Mendofik – greg. 26/30
           2.Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 26/30
           3.Za + Krystynę Tylka. O miłosierdzie Boże i życie wieczne.

PIĄTEK – 27 listopad  2009

6.30 – Za + Weronikę Witowską –  greg. 27/30
8.00 – Za + Roberta Basarabę – intencja od sąsiadów
9.00 – Za + Ignacego Dworzańskiego w 6 rocznicę śmierci
18.30– 1.Za + Alinę Mendofik – greg. 27/30
           2.Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 27/30
           3.Za + Cecylię Wojnarowską w 6 rocznicę śmierci i z okazji imienin

SOBOTA – 28 listopad 2009  

6.30 – Za + Weronikę Witowską –  greg. 28/30            
8.00 – Za + Kazimierza Biskupa w 2 rocznicę śmierci
9.00 – Za + Stanisława, Janinę, Zofię i Jana – zmarłych z rodziny
          Barszczewskich
18.30– 1.Za + Alinę Mendofik – greg. 28/30
           2.Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 28/30
           3.Za + Tadeusza Gogolę w 17 rocznicę śmierci

NIEDZIELA – 29 listopad 2009 – I Niedziela Adwentu
    
6.45 – Za + Weronikę Witowską –  greg. 29/30
8.00 – Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 29/30           
9.15 – Za + Alinę Mendofik – greg. 29/30
10.30 – O życie wieczne dla + Ewy Świątek
12.00 – Za Parafian             
15.00 – Za + Wojciecha Korneckiego w 2 rocznicę śmierci
19.00 – Za + Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu Franciszkańskiego