PONIEDZIAŁEK – 30 listopad 2009.
   
6.30 – Za + Weronikę Witowską –  greg. 30/30
8.00 – Za + Zbigniewa Osękowskiego w  rocznicę śmierci oraz za Helenę
          i Tadeusza
9.00 – Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo
          Boże i opiekę M.B. Pocieszenia
18.00–1.Za +  Alinę Mendofik – greg. 30/30 
          2.Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 30/30
          3.Za + Andrzeja – z okazji imienin

WTOREK – 1 grudzień 2009                                                                                           
                                            
6.30 – O miłosierdzie Boże dla + Katarzyny  i Józefa Hajduków
8.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
9.00 – 1.Za + Janinę Panow
          2.Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 1/30
18.00–1.Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 1/30
          2.Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 1/30
            
ŚRODA – 2 grudzień 2009
   
6.30 – Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów Zakonu
          i zmarłych z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
8.00 – Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 2/30
9.00 – W intencjach czcicieli M.B. Pocieszenia  
18.00–1.Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 2/30
          2.Za +  Tadeusza Matuskiego – greg. 2/30
          3.Za + Kazimierza Sobotę w 9 rocznicę śmierci
          
CZWARTEK – 3 grudzień 2009 

6.30 – Za + Annę i Kazimierza
8.00 – Za + Stanisława i Ryszarda
9.00 – Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 3/30
18.00–1.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Elżbiety i Leona i ich rodziny
          2.Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 3/30
          3.Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 3/30

PIĄTEK – 4 grudzień  2009 – I piątek miesiąca

6.30 – Za + Helenę, Władysława, Józefa, Eugeniusza i Wiesławę
8.00 – Za + Emilię i Stanisława
9.00 – Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 4/30
17.00–Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 4/30
18.00–1.Za + Janinę Buczek w 10 rocznicę śmierci
          2.Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 4/30
            
SOBOTA – 5 grudzień 2009 

6.30 – Za + Irenę Kobylarską
8.00 – Za + Leopolda i zmarłych w rodziny
9.00 – 1.Za + Stanisława w 5 rocznicę śmierci
          2.Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 5/30
18.30–1.Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 5/30
          2.Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 5/30
          3.Za + Marcina Markowskiego w 5 rocznicę śmierci

NIEDZIELA – 6 gruszień 2009 -II Niedziela Adwentu

6.45 – Za + Władysławę Jaworską
8.00 – O błogosławieństwo Boże i opiekę M.B. Różańcowej dla sióstr z 7 Róży
          i ich rodziny
9.15 – Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 6/30
10.30- Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 6/30
12.00– Za Parafian            
15.00– Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 6/30
19.00– Za + Tadeusza, Kornelę, Stefanię i Józefa