PONIEDZIAŁEK – 5 październik   2009
    
6.30 –   Za + Jadwigę Cecuła – greg. 5/30
8.00 –   Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 5/30
9.00 –   1. Za + Mariannę
            2. Za + Antoniego Węgrzyn
17.00 – Msza oraz błogosławieńswo zwierząt
18.30 – 1. O opiekę MBP oraz szczęśliwe rozpoczęcie studiów dla wnuka       
               Marcina  
           2. Za + Czesława oraz + rodziców a także o błogosławieństwo
              Boże dla Zofii i Ryszarda
            
    
 WTOREK – 6 październik 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                           
    
6.30 – Za + Jadwigę Cecuła – greg. 6/30
8.00 – Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 6/30
9.00 –  1. Intencja dziękczynna za łaski otrzymane przez wstawiennictwo
            św. Antoniego
        2. Za + Karola i Sidonię w 13 rocznicę śmierci mamy
18.30 – 1. Intencja dziękczynna Marii i Jerzego w 30 rocznicę ślubu za 
             otrzymane w małżeństwie łaski z  prośbą o Boże błogosławieństwo
             i zdrowie  na dalsze lata wspólnego życia dla Jubilatów oraz dla całej  
             rodziny
        2. Za + Zygmunta Dobosza – intencja od żony             

ŚRODA – 7 październik 2009 r.- pierwsza środa miesiąca
    
6.30 –  1. Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów Zakonu
            i zmarłych z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
           2. Za + Jadwigę Cecuła – greg. 7/30
8.00 –  Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 7/30
9.00  – W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia
18.00 – 1. Za + Danielę i Mieczysława Toczek
            2. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziców, braci i ich rodzin   

CZWARTEK – 8 październik 2009 r.

6.30 –  Za + Jadwigę Cecuła – greg. 8/30
8.00 –  Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 8/30
9.00 –  Za + Janinę Waszczuk w 20 rocznicę śmierci oraz + Piotra i Mariana
18.30 – 1. Za + Mieczysława i Bronisława
            2. Za + Tadeusza Chytła w 13 rocznicę śmierci
            3. Za + Mateusza Bacior
             

PIĄTEK – 9 październik  2009

6.30 –  Za + Jadwigę Cecuła – greg. 9/30
8.00 –   Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 9/30
9.00 –  1. Za + Stefanię Iwańczyk w 5 rocznicę śmierci
           2. Za + rodziców: Stanisławę i Bronisława oraz  + Augustyna
            i Zdzisława
18.30 –1. Za + Bronisława i Mieczysława
           2. Intencja dziękczynna za długoletnią przyjaźń z Ingą i Gertem
               z Niemiec z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne dla nich łaski             

SOBOTA – 10 październik 2009 r.
6.30 – Za + Jadwigę Cecuła – greg. 10/30            
8.00 –  Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 10/30
9.00 – 1. Za + Stanisława Mandzelowskiego w 20 rocznicę śmierci
       2. Intencja dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski w 56 rocznicę
          Urodzin z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla córki
          Aliny
18.30 – 1. Za + Bronisława i Mieczysława
            2. Za + Artura Benedyka w 20 rocznicę śmierci             
    

NIEDZIELA – 11 październik 2009  r.
    
6.45 – Za + Bronisława i Mieczysława
8.00 – Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 11/30
9.15 – Za + Jerzego i Tadeusza Keck
10.30 – Intencja dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze
            błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Zofii Sadowskiej
            w 1 rocznicę urodzin
12.00 – Za Parafian
15.00 – Za + Jadwigę Cecuła – greg. 11/30            
19.00 – Za + Mieczysławę Lubieniecką w 5 rocznicę śmierci