Sanok doczekał się drugiej lokalnej monety! Po skansenowskim kwartniku przyszedł czas na kwartnik franciszkański. Unikatowy żeton można nabyć (od 15 bm. do 1 stycznia 2010 roku) u ojców Franciszkanów. Gwardian klasztoru ojciec Zbigniew Kubit wyjaśnia znaczenie symbolu wybitego na pamiątkowych dukatach.