4 października wszystkie franciszkańskie wspólnoty wraz z całym Kościołem Powszechnym obchodzą Uroczystość św. Franciszka z Asyżu. Postać tego wyjątkowego świętego jest wszystkim  dobrze znana. To postać aktualna w naszych czasach wraz z przesłaniem pełnego umiłowania Boga i wszelkich stworzeń. Podobnie jak za życia Franciszka Kościół potrzebuje dziś poważnej odnowy. Ona jednak nie zaczyna się od zmiany struktur, ale od nawrócenia ludzkiego serca. Nawrócenia, które jest darem Boga.