Franciszkanie mają swoje trwałe miejsce w historii Sanoka. Zawsze byli blisko mieszkańców i ich spraw – na dobre i na złe. Najnowszy rozdział ich obecności tworzy parafia franciszkańska, czyli pokolenia sanoczan, którzy formację chrześcijańską otrzymali z rąk i serc franciszkanów. Ta troska zawsze spotykała się z przychylnym odzewem parafian i nie tylko. Miało to miejsce w przeszłości jak również ma to miejsce i dzisiaj.