ŚWIĘTY Z WAWELU PRZYJEŻDŻA DO SANOKA

Możemy śmiało przedstawić go, jako człowieka, który głosił pokój, przepowiadał pokutę, cierpliwie znosił trudy życia, strzegł surowości obyczajów i modlitwy czerpał siłę do głoszenia Ewangelii …

4 listopada 2009|