Franciszkanie z Krakowa po raz pierwszy organizują warsztaty muzyki liturgicznej. Zajęcia rozpoczynają się w klasztorze przy ul. Franciszkańskiej 4, w piątek 11 grudnia i potrwają do niedzieli 13 grudnia.
"Warsztaty kierowane są do wszystkich, którym leży na sercu troska o liturgię i chęć czynnego zaangażowania się w animację śpiewu liturgicznego w miejscach, w jakich żyjemy. Celem jest przybliżenie 800-letniej franciszkańskiej tradycji muzyczno-liturgicznej, uświadomienie uczestnikom, że to do wszystkich wiernych należy troska o odpowiedni poziom śpiewu liturgicznego, oraz co należy zrobić, aby śpiew liturgiczny pomagał nam się modlić" – tłumaczy inicjatywę jeden z pomysłodawców o. dk Marcin Drąg OFMConv.