PONIEDZIAŁEK – 19 kwietnia 2010 r.
    
6.30–Za + dusze w czyśćcu cierpiące
8.00–Za + rodziców: Helenę i Jakuba Król oraz Zbigniewa Sołtysika
9.00–Intencja dziękczynna za 75 lat życia i wszelkie otrzymane łaski
          z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MBP na dalsze lata życia
18.30–1.Za + Ewę i Stefana – greg. 17/30
             2.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 17/30
             3.Za + siostrę Krystynę Czarnecką z 4 Róży Niewiast
               
WTOREK – 20 kwietnia 2010 .r
    
6.30–Za + rodziców:  Zofię i Władysława
8.00–Za + Ewę i Stefana – greg. 18/30
9.00–Za + Stanisławę w 3 rocznicę śmierci
18.30–1.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 18/30
             2.Za + Mirosława Chrześcijan w 2 rocznicę śmierci
             3.Za + Tadeusza w 14 rocznicę śmierci

ŚRODA – 21 kwietnia  2010 r.
    
6.30–Za + Władysława w 6 rocznicę śmierci
8.00–Za + Ewę i Stefana – greg. 19/30
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.Za + Mieczysława Kmita w 2 rocznicę śmierci
             2.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 19/30
             3.Za +  Antoniego

CZWARTEK – 22 kwietnia 2010 r.

6.30–Mieczysława, Marię, Stanisława, Jerzego oraz Józefa               
8.00–Za + Stanisławę
9.00–O Boże Miłosierdzie dla + Aleksandry i Edmunda
18.30–1.O błog. Boże i dary Ducha Świętego dla Marcina Dydka w 9 r. urodzin
             2.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 20/30
             3.Za + Ewę i Stefana – greg. 20/30
              
PIĄTEK – 23 kwietnia  2010 r.

6.30–Za + Elżbietę
8.00–Za + Ewę i Stefana – greg. 21/30
9.00–Za + córkę Irenę w 24 rocznicę śmierci
18.30–1.Intencja dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę MBP
                i świętych aniołów dla Jerzego z okazji imienin
             2.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 21/30
             3.O Boże Miłosierdzie dla + Wojciecha w dniu jego imienin

SOBOTA – 24 kwietnia  2010 r.

6.30–Za + Zygmunta Czerwińskiego w 12 rocznicę śmierci
8.00–O życie wieczne dla + Jana Klimowicz w rocznicę śmierci oraz
          za + Stanisława i Kazimierza Florko
9.00–Za + Ewę i Stefana – greg. 22/30
18.30–1.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 22/30
             2.Za + Karolinę i Stanisława Wójtowiczów
             3.Za + Władysława Skibę w 6 rocznicę śmierci

IV NIEDZIELA  WIELKANOCNA – 25 kwietnia 2010 r.

6.45–Intencja dziękczynna Barbary i Wiesława za wszelkie otrzymane
           w małżeństwie łaski w 45 rocznicę ślubu z prośbą o błogosławieństwo
           Boże i opiekę MBP na dalsze lata życia
8.00–Za + Ewę i Stefana – greg. 23/30
9.15–Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 23/30
10.30–Intencja dziękczynna Barbary i Jerzego za wszelkie otrzymane
            w małżeństwie łaski w 25 rocznicę ślubu z prośbą o błogosławieństwo
            Boże i opiekę MBP na dalsze lata życia dla całej rodziny
12.00–Za Parafian
15.00–Za + Edwarda Wojtuń – intencja od Franc. Zakonu Świeckich
19.00–O światło Ducha Świętego i pomoc w zdawaniu egzaminów dla Jakuba