PONIEDZIAŁEK – 8 lutego 2010 r.
 
6.30– Za + Elżbietę
8.00– Za + Ryszarda Wierdaka – intencja od sąsiadów
9.00– Za + Romualda Biskupskiego z okazji Imienin
18.30–1.Za + Adelę Froń  – greg. 8/30       
             2.Za + Feliksa Siwiło – ojca koleżanki z pracy – intencja od 
                 współpracowników
             3.Za + Łukasz Łęckiego

WTOREK –   9 lutego 2010 r.                                                                                                                    

6.30– O powrót do zdrowia dla Małgorzaty
8.00– O błogosławieństwo Boże dla Doroty Ziarko z racji Imienin
9.00– O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej oraz wsparcie
            w trudnych chwilach i znalezienie pracy dla syna
18.30–1.Za + Adelę Froń  – greg. 9/30     
             2.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski w 2009 roku, a w Nowym
                Roku o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę M.B. Pocieszenia dla
                sióstr z 9 Róży i ich rodzin
             3.O błogosławieństwo Boże i opiekę M.B. Pocieszenia dla sióstr 6 Róży
                 i ich rodzin

ŚRODA – 10 lutego 2010 r.
 
6.30– Za + Leopolda Gac
8.00– Za + Marię
9.00– W intencjach czcicieli Matki Boże Pocieszenia
18.00–1.O błogosławieństwo Boże w podjętej działalności gospodarczej
             2.Za + Mieczysława Lubieńskiego – intencja od sąsiadów z Sanoka
             3.Za + Adelę Froń  – greg. 10/30        

CZWARTEK – 11 lutego 2010 r.

6.30– Za + dusze w czyśćcu cierpiące
8.00– Za + Walentego, Jadwigę, Jana, Ludwikę i Katarzynę
9.00– Za + ojca Karola w 51 rocznicę śmierci oraz Annę i Leopolda
18.30–1.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla zaprzyjaźnionych osób
                konsekrowanych
             2.Za + Adelę Froń  – greg. 11/30      
             3.O życie wieczne dla + Marii, Wiktora, Antoniego i Wandy Zacharskich
              
PIĄTEK – 12 lutego 2010 r.

6.30– Dantis
8.00– Za + Walerię i Stanisława Pańko
9.00– O życie wieczne dla wszystkich zamrłych             
18.30–1.Za + Adelę Froń  – greg. 12/30    
             2.Za + Krzysztofa w 9 rocznicę śmierci
             3.O życie wieczne dla + zmarłych z rodziny Kucharskich:
                Anny i Władysława oraz Elizy i Adama

SOBOTA – 13 lutego 2010 r.

6.30– Dantis
8.00– Za + Annę Popik
9.00– Za + Wiktorię, Helenę, Antoniego i Romana
18.30–1.O łaskę macierzyństwa dla Karoliny
             2.Za + Adelę Froń  – greg. 13/30    
             3.Za + Ewę i Łukasza Świątek            

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 lutego 2010 r.

6.45– Za + Kazimierza Gendę w 30 rocznicę śmierci      
8.00– Za + Michała Kafarę w 18 rocznicę śmierci
9.15– Za + Adelę Froń  – greg. 14/30
10.30–Za + Janinę i Jana
12.00–Za Parafian     
15.00–Miłosierdzie Boże dla + Adama Kędra i zmarłych z rodziny
19.00–O życie wieczne dla + Wiktora