W bazylice świętego Piotra  w poniedziałek 29  marca br. pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI odprawiona została  msza święta za Jana Pawła II w związku z piątą rocznicą jego śmierci 2 kwietnia 2005 roku. W Wielki Piątek, kiedy przypada rocznica, nie odprawia się mszy świętej.Liturgię otworzyły następujące słowa Benedykta XVI: "Śmierć Jezusa jest już bliska, jak mówi to dzisiejsza Ewangelia. Naśladując Chrystusa i jego mękę czcigodny Jan Paweł II wziął na siebie cierpienie, on również wybrany, aby jako kapłan odnowić przymierze z jego ludem…Drodzy bracia i siostry! Całe życie czcigodnego Jana Pawła II upłynęło pod znakiem miłości, zdolności dawania się w sposób wielkoduszny, bez zastrzeżeń, bez miary, bez kalkulacji."