Wniebowzięcie Matki Bożej to święto zwane także Matką Bożą Zielną.Skąd nazwa Zielna? Zapewne stąd, że święto to w Polsce przypada w środku lata, kiedy jeszcze przyroda tryska zielenią.Przynosi się wtedy do kościoła zioła do poświęcenia. Zioła, które mają chronić przed niebezpieczeństwami żywiołów tego świata.Poza tym Wniebowzięcie Matki Bożej,czyli przezwyciężenie śmierci.Co tutaj rzuca się przede wszystkim w oczy? Rzuca się w oczy święto przezwyciężania żywiołów tego świata. Wtedy właśnie widzimy, jak świat owocuje rozmaitymi ziołami. Dlaczego owocuje? Owocuje dlatego, bo nie było powodzi, nie było burzy, nie było trzęsienia ziemi. A więc nastąpiło jakieś wewnętrzne pogodzenie przyrody ze sobą. A konsekwentnie także pogodzenie z człowiekiem. Dlatego, że żywioły zostały ułagodzone, zostały wprzęgnięte w służbę człowieka. I owocują. Owocują tym, co najlepsze – ziołami, a więc tymi dziwnymi substancjami, które podtrzymują zdrowie człowieka, jego życie, a także tymi tajemniczymi mocami, które chronią od burzy, od gradu, od pioruna.Na tej płaszczyźnie święto Matki Bożej Zielnej pokazuje nam świat przyrody jako świat Boski i ludzki zarazem, stworzony przez Boga dla człowieka. Właśnie w spożywaniu owoców tej ziemi człowiek wchodzi w uczestnictwo Bożej mocy ukrytej w tej ziemi.Ale jest to przecież święto Wniebowzięcia. Co to znaczy Wniebowzięcia? To znaczy, że Matka Boża nie umarła, ale została żywa z ciałem i duszą wzięta do nieba. Cóż znaczy ta tajemnica? Dzień Wniebowzięcia jest dniem przypominania o tym, iż życie przezwyciężyło śmierć. To jest dzień, w którym śmierci odjęty został jej oścień. Ale dzień Wniebowzięcia jest także  dniem, w którym okazuje się, że to dzieło nie zostało popsute, że życie zwyciężyło śmierć.