Współczesny świat zachęca nas do ciągłego nabywania, do posiadania, odwracając nas w ten sposób od prawdziwych wartości. To co wokół nas jest tutaj na ziemi jest niestałe i niepewne. Tylko to zostanie przy nas, co sobie przygotujemy w Niebie. Tylko dobre czyny, wykonane z Bożej łaski i z dobrą intencją stanowią w oczach Stwórcy piękno.Ludzie wysoko cenią tylko to, co osiągnęli dzięki wysiłkom, a nie to, co im łatwo przyszło. Jezus nie obiecał swoim uczniom łatwego chleba. Trud rodzi determinację, która wzmacnia pragnienie!