Rozpoczynający się w Kościele Powszechnym Tydzień modlitw w intencji Misji ma szczególne znaczenie.Właśnie dzisiaj częściej musimy zabiegać o obecność wiary w życiu społecznym.Jakoś tak się stało, że jesteśmy coraz bardziej anonimowi,pochłonięci własnymi codziennymi obowiązkami.Pragniemy ciągle doświadczać Bożej miłości, dlatego też pamiętajmy, że jej owocem jest Eucharystia.Tu uczymy się rozumieć co to znaczy być świadkiem miłości i wiary.Nasze osobiste wzrastanie w wierze pomaga nam w realizacji Chrystusowego zadania abyśmy byli świadkami Dobrej Nowiny o zbawieniu.Dlaczego?Po to,by prawidłowo odczytywać Drogę Nowej Ewangelizacji,by działać zgodnie z Duchem Chrystusa,z tym,czego nas uczy przez całe nasze życie.Dlatego papież Benedykt XVI proponuje nam wszystkim zwrócenie uwagi na budowanie wspólnoty Kościoła w ramach ewangelizacji.Jesteśmy przez Chrystusa powołani do zanoszenia bliźnim światła nadziei.Odpowiadając na wspomnianą zachętę papieża Benedykta XVI Wspólnota Misyjna działająca przy naszym klasztorze  zorganizowała w niedzielę 24 października br. kiermasz oraz loterię misyjną. Nabywając los w cenie 4 zł.parafianie i goście mieli okazję wesprzeć franciszkańskie misje.Każdy zakupiony kawałek wyśmienitego ciasta był wyrazem troski o pomoc misjonarzom,bowiem cały dochód z loterii misyjnej i kiermaszu ciast był przeznaczony na cele misyjne. Wspomniane dzieła były także okazją do dobrej zabawy.