Ziemskie życie Jezusa ukazane zostało przez św. Łukasza w obrazie drogi (wędrówki) do Jerozolimy. Rozpoczyna się ona w Galilei, gdzie się narodził i działał przez jakiś czas (por. Łk 1,26; 2,39.51; 4,14). Ale gdy tylko „dopełnił się czas Jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy” (Łk 9,51—53). Chętnie przyjęliby Go, gdyby zjawił się jako potężny Król (Mesjasz z ich wyobrażeń). Jezus przychodzi jako cichy i pokorny wysłannik Ojca.