Tegoroczny jubileuszowy X Dzień Papieski przypada niewątpliwie w chwili wyjątkowej.Wyrażone na Placu Świętego Piotra gorące pragnienie wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, pamiętne “santo subito!”,nie dość,że nie straciło nic ze swej dynamiki to jeszcze staje się ciałem na naszych oczach.Podpisany przez papieża Benedykta XVI Dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II pozwala żywić nadzieję,na rychłe ziszczenie się pragnień zarówno wiernych Kościoła Katolickiego, wyznawców innych religii, jak również wielu ludzi dobrej woli na całym świecie.Kościół w Polsce w dalszym ciągu nie przestaje modlić się o ów upragniony dar Bożej Opatrzności.W tym kontekście staje się jasne,że tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w duchowe przygotowanie do właściwego przeżycia chwili ogłoszenia błogosławionym lub świętym Największego z Rodu Polaków.Trudno się dziwić, że Pasterze Kościoła nad Wisłą zadają nam temat świętości pod rozwagę, podczas obecnego Dnia Papieskiego odwołując się do tak wyjątkowych postaci w historii Kościoła oraz naszej ojczyzny.