Począwszy od dnia wczorajszego w naszej Wspólnocie Parafialnej rozpoczęliśmy duchowe przygotowanie do uroczystości odpustowej, która będzie miała miejsce 14 wrześnie br. Tytuł naszego parafialnego kościoła to tytuł Podwyższenia Krzyża Świętego. Z tej racji wraz ze Wspólnotą Parafialną w sposób szczególny pragniemy gromadzić się przy krzyżu, który jest dla nas znakiem wielkiej i niepowtarzalnej Miłości Boga do każdego z nas.Przygotowaniem do uroczystości odpustowej było rozpoczęte w niedzielę 12 września nabożeństwo 40 godzinne połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz.15.00 i adoracją do Mszy św. o godz. 19.00.Poszczególne grupy, wspólnoty parafialne tego dnia jak również w wigilię uroczystości t.j w poniedziałek prowadzą rozważania tematyczne powiązane z adoracją Krzyża i tajemnicą Odkupienia, której znakiem jest Krzyż Chrystusowy.W tym duchu w poniedziałek po mszy św.o godz.9.00 uczestniczyliśmy także w nabożeństwie Drogi Krzyżowej opartej na tekstach św.Franciszka z Asyżu po czym uczciliśmy relikwie Krzyża Świętego.Dziś w poniedziałek kontynuujemy nabożeństwo Czterdziestogodzinne.