Kolędy, pastorałki, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszą spotkaniom opłatkowym organizowanym przez działającym przy naszej parafii grupom duszpasterskim.  Na swoim spotkaniu opłatkowym spotkali się w ostatnim czasie członkowie Akcji Katolickiej, Kręgu Biblijnego, Odnowy w Duchu Świętym, Duszpasterstwa Niewidomych, Dziewczęcej Służby Maryjnej, Franciszkańskiego zakonu Świeckich oraz Rycerstwa Niepokalanej. Swoje spotkania opłatkowe natomiast w najbliższym czasie zorganizują Wspólnota Dominikańska, Sportowcy, Franciszkańskie Dzwoneczki, Grupa Misyjna.