Minął radosny czas wakacji i rozpoczął się nowy rok szkolny.Czas wytężonej pracy i szkolnych obowiązków.W naszej Wspólnocie parafialnej rozpoczęliśmy go Mszą świętą o godz. 8.00, której przewodniczył O. Gwardian Zbigniew Kubit. Witając zgromadzonych na Mszy świętej obecnych pracowników oświaty – dyrektorów szkół, nauczycieli,katechetów,rodziców a także młodzież i dzieci O. Gwardian zwrócił uwagę na znaczenie tego wyjątkowego czasu formowania umysłów i serc a także ducha. To jest czas dany nam przez Boga. Nie można go zmarnować.Liczy się wasze czynne zaangażowanie, a z nim powiązane są zajęcia w szkole.Sprzyja temu rozpoczynający się rok szkolny, który zaprasza do podjęcia solidnej pracy w szkole, bez której nie zrealizujecie swoich życiowych planów – mówił O.Gwardian.Wakacje służyły wypoczynkowi, nabraniu sił do przykładania się do każdego szkolnego przedmiotu.W solidnej pracy w szkole i w domu w nowym roku pomaga nam przykład Pana Jezusa.