W Sakramencie Chrztu rodzimy się do Nowego Życia – Święto Chrztu Pańskiego

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bowiem otwiera nam bramy nieba. Przyjmując chrzest stajemy się dziećmi Bożymi, dziećmi Kościoła. Otrzymujemy Ducha Świętego którego obecność jest wyraźnie podkreślona podczas chrztu Chrystusa w Jordanie.

9 stycznia 2010|