Dzień Misyjny będzie obchodzony pod hasłem:"Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji".Idea, która przyświeca Światowemu Dniowi Misyjnemu, to głębsze spojrzenie na wspólnotę Kościoła powszechnego.Wsparcia w tym dniu oczekują młode wspólnoty kościelne, którymi w sposób szczególny opiekuje się Papież.Współpraca między Kościołami jest – jak pisze w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież Benedykt XVI – „szczególnym świadectwem jedności,braterstwa i solidarności,nadającym wiarygodność zwiastunom Miłości, która zbawia”. Jednym z wymiarów wspólnoty jest jedność w modlitwie,zwłaszcza Eucharystycznej.W Niedzielę Misyjną w kościołach zbierane są datki na rzecz młodych Kościołów w krajach misyjnych.Tworzą one fundusz solidarności,który wspiera diecezje na terenach misyjnych.Takie ofiary zbieraliśmy w naszym kościele w ubiegłą niedzielę goszcząc przy okazji O.Zbigniewa Świerczka,który animuje Dzieło Misyjne w naszej franciszkańskiej prowincji.W Niedzielę Misyjną tj.24 października br.zapraszamy na kiermasz ciast i loterię fantową,z których pozyskane środki finansowe przeznaczamy na misje.„Ten wyraz miłości i jedności, przekazany za cennym pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych,którym jestem bardzo wdzięczny, umożliwi formację kapłanów, kleryków oraz katechistów na najbardziej odległych terenach misyjnych i doda odwagi młodym wspólnotom”.