Zróbcie Mu miejsce Pan Idzie z Nieba – Uroczystość Bożego Ciała

Jesteśmy ludem Bożym pielgrzymującym do niebieskiej Ojczyzny. Naszym Panem jest Jezus Chrystus, który wciąż pochyla się nad nami i pomaga nam w drodze. Zna naszą niestałość i niemoc, dlatego sam daje pokarm wzmacniający nasze siły duchowe, daje nam swoje Ciało. W Uroczystość Bożego Ciała uwielbiamy Go za ten niezwykły dar i przepraszamy, że tak często z niego nie korzystamy, nie w pełni uczestnicząc w Eucharystii.Jezus Chrystus obecny jest w Najświętszym Sakramencie jako Ten, który miłując umiłował nas aż do końca, aż do krańców możliwości. Występuje jako kochający Ojciec, Lekarz, Pan, a przy tym wszechmocny. Nad każdym tabernakulum unosi się nieustannie echo Jego słów: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28).

2 czerwca 2010|