PONIEDZIAŁEK – 24 styczeń 2011 r.                                                      
    
6.30–Dantis
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 24/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 24/30
9.00–Za + Zbigniewa Harna w rocznicę śmierci
18.30–1.Za + Stanisławę Kwater – greg. 24/30
             2.Za + zmarłych z rodzin Węgrzyńskich i Nawrockich
Extra–Za + Stanisława Kubit – greg. 24/30            

WTOREK – 25 styczeń  2011 r.
    
6.30–Za + Stanisławę Kwater – greg. 25/30
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 25/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 25/30
9.00–Za + Piotra Kaliniaka w 18 rocznicę śmierci
18.30–1.Intencja dziękczynna za przeżyte 50 lat i otrzymane w życiu łaski z prośbą
                o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Lesława  
              2.Za + Teofilę Paszkiewicz w 30 dni po śmierci
Extra–Za + Stanisława Kubit – greg. 25/30            
    
ŚRODA – 26 styczeń 2011 r.
    
6.30–Za + Stanisławę Kwater – greg. 26/30
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 26/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 26/30
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia              
18.30–Za + kapłanów oraz siostry zakonne
Extra–Za + Stanisława Kubit – greg. 19/30            

CZWARTEK – 27 styczeń 2011 r.

6.30–Za + Stanisławę Kwater – greg. 27/30
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 27/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 27/30
9.00–Za + Walentego w 10 rocznicę śmierci
18.30–Za + Irenę Rudą  – intencja od sąsiadów
Extra–Za + Stanisława Kubit – greg. 27/30            

PIĄTEK – 28 styczeń 2011 r.

6.30–Za + Stanisławę Kwater – greg. 28/30
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 28/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 28/30
9.00–Za + Józefę w 5 rocznicę śmierci
18.30–Za + Kazimierza Wojtowicz w 3 rocznicę śmierci
Extra–Za + Stanisława Kubit – greg. 28/30            

SOBOTA – 29 styczeń  2011 r.

6.30–Za + Stanisławę Kwater – greg. 29/30
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 29/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 29/30            
9.00–Prośba o łaskę zdrowia dla Lidii, Agaty i Marcina oraz o wszelkie potrzebne
          dla nich łaski
18.30–1.Za + rodziców: Zofię i Piorta
             2.Za + Stanisława i Konstantego
Extra–Za + Stanisława Kubit – greg. 29/30         
             
CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 styczeń 2011 r.

6.45–O dar nieba dla +  Stanisławy Kwater – greg. 30/30
8.00–O dar nieba dla + Danuty Fiala – greg. 30/30
9.15–O życie wieczne dla + Marianny Belczyk – greg. 30/30
10.30–Za + Marię i Bronisława Hydzików oraz za zmarłych z rodzin  Hydzików
              i Nowaków
12.00–Za Parafian
15.00–Za + Grzegorza Bogaczewicza w 20 rocznicę śmierci
19.00–O życie wieczne dla + Stanisława Kubit – greg. 30/30