PONIEDZIAŁEK 29 sierpień 2011 r.
    
6.30–Prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Pocieszenia dla Marii
           i jej rodziny
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Stanisława – greg. 29/30             
18.30–1.O łaskę zdrowia dla Józefa
             2.O łaskę nieba dla + Adama Szczypta
             3.Za + Włodzimierza Dobosz – intencja od sąsiadów z ulicy Poprzecznej
             4.W intencji Panu Bogu wiadomej

WTOREK – 30 sierpień 2011 r.
    
6.30–Prośba do MBP o siłę do życia i powrót do zdrowia dla męża Witolda
          po ciężkiej operacji
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Stanisława – greg. 30/30             
18.30–1.Za + Bogdana Kot i zmarłych z rodziny
             2.O miłosierdzie Boże dla + Tadeusza Buczka
             3.O łaskę nieba dla + Łukasza i Ewy Świątek
             4.W intencji Panu Bogu wiadomej

ŚRODA – 31 sierpień 2011 r.

6.30–1.O dar nieba dla + Stanisława i Bronisławy
           2.O miłosierdzie Boże dla + Anny i Michała Zabłotnych oraz + Antoniego
               Stefaniaka
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.30–1.O życie wieczne dla + Katarzyny Kraczkowskiej w 4 rocznicę śmierci
             2.Za + Karola Suzańskiego w 5 rocznicę śmierci
             3.O łaskę nieba dla + Stefanii i Stefana Uznańskich – z okazji imienin

CZWARTEK – 1 wrzesień 2011 r.

6.30–1.O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 1/30     
           2.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
              błogosławieństwo i opiekę MBP
8.00–1.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
              błogosławieństwo i opiekę MBP nad całą rodziną oraz o dary Ducha Świętego  
              dla wnuków i prawnuczki
            2.W intencji uczniów i nauczycieli szkół naszej parafii – z okazji rozpoczęcia
                roku szkolnego
9.00–O szczęście wieczne dla + Jana
18.30– 1.O życie wieczne dla + Wojciecha
              2.Za + Stanisława Borczyka – greg. 1/30             

PIĄTEK – 2 wrzesień 2011 r. – Pierwszy Piątek Miesiąca
 
6.30–1.O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 2/30
           2.Za + Bronisława z okazji rocznicy śmierci
8.00–O błogosławieństwo Boże dla rodzin Stanisławczyków i Bochnaków
           oraz o łaskę nieba dla zmarłych z tych rodzin
9.00– Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
           błogosławieństwo i opiekę MBP nad całą rodziną
17.00–Za zmarłych którzy potrzebują naszej modlitwy
18.30–1.Za + Stanisława Borczyka – greg. 2/30             
             2.Za + zmarłych z rodziny Pasierbińskich: Stefanię, Józefa, Juliana, Balbinę,
                 Paulina, Agnieszkę, Zbigniewa i Władysława oraz Franciszka i Walerię Reczko
             
SOBOTA – 3 wrzesień 2011 r.

6.30–1.O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 3/30
             2.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
                błogosławieństwo i opiekę MBP
8.00–Prośba o zdrowie, dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MBP dla rodziny
9.00–Intencja MI
18.30–1.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
                błogosławieństwo i opiekę MBP dla rodziny Kochanów
             2.Podziękowanie za 30 lat małżeństwa Danuty i Lesława z prośbą o dalsze
                 Boże błogosławieństwo i opiekę MBP na każdy dzień
             3. O życie wieczne dla + Stanisława Borczyka – greg. 3/30             

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA – 4 wrzesień 2011 r.

6.45–O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 4/30
8.00–O dar nieba dla + Stanisława Borczyka – greg. 4/30             
9.15–O wieczne szczęście dla + Stanisława Jurewicza w 15 rocznicę śmierci
10.30–Prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Pocieszenia dla rodziców                 
             Lucyny i Zygmunta
12.00–Za Parafian
15.00–Za + Stefanię Czopor
19.00–Prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Pocieszenia dla Sióstr 3 Róży
             i ich rodzin