Najlepszy klucz do zrozumienia najnowszej historii Polski i Kościoła katolickiego w Polsce oraz historii osoby Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego podał Jan Paweł II w tydzień po konklawe,na którym został wybrany papieżem. Zwracając się do kard.Stefana Wyszyńskiego podczas spotkania z Polakami,23 października 1978 r.w Auli Pawła VI, powiedział: „Czcigodny i umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu,co myślę.Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat,gdyby nie było Twojej wiary,nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem,Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.W maju tego roku mija 30 rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.