"Zachowajcie jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój” (Ef 4, 3). Słowa św. Pawła z Listu do Efezjan rozważał Papież wczoraj wieczorem, prowadząc lectio divina w Wyższym Seminarium Rzymskim na Lateranie.Benedykt XVI Odwiedził je, jak co roku, z okazji przypadającego przed Wielkim Postem święta patronalnego Matki Bożej Zawierzenia. W modlitewnym rozważaniu Benedykt XVI mówił o powołaniu każdego chrześcijanina, a szczególnie duchownych, do tego, by należeć do Chrystusa, podzielać Jego mękę i krzyż, żyć w Nim, w Jego ciele, którym jest Kościół. Jesteśmy powołani osobiście, ale po to, by tworzyć ciało – wskazał Ojciec Święty.„Teraz seminarium jest tym ciałem, w którym konkretnie urzeczywistnia się wspólna droga. Potem będzie to parafia – mówił Papież. – Trzeba będzie akceptować, znosić, animować całą parafię, ludzi sympatycznych i niesympatycznych. Kościół jest ciałem, ma swoje struktury, swoje prawo i nieraz nie jest łatwo w nie się włączyć. Pragniemy osobistej relacji z Bogiem, ale ciało często się nam nie podoba. Jednak właśnie w ten sposób jesteśmy w komunii z Chrystusem.