Wielkanocna Czwarta Niedziela czyli Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna 48 Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Rozpoczyna on Tydzień Modlitw w tej intencji.Kościół przypomina w tych dniach o potrzebie troski o powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i konsekrowanego w instytutach świeckich.„Każda wspólnota chrześcijańska i każdy wierzący powinni podjąć świadomie zadanie wspierania powołań” – napisał Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu na 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.Żeby pójść drogą powołania, potrzebna jest wiara i odniesienie do Boga. Jeżeli tego brakuje, młody człowiek sam konstruuje swoje życie, a dróg ma coraz więcej, bo współczesna kultura nie sprzyja życiu ewangelicznemu.