Wspólnota naszej Krakowskiej Prowincji Zakonnej obchodzić będzie w tym roku 90 rocznicę śmierci Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca. Z tej okazji Wspólnota Franciszkanów z Kalwarii Pacławskiej  zaprasza na modlitewne spotkanie ku Jego czci (26-27 marca). Podstawowym motywem takiego spotkania jest pragnienie by na nowo przyjrzeć się pokornej postaci o. Wenantego, który dla wielu jest wzorem świętego życia zakonnego. W czasie tego spotkania zgromadzeni ufnie modlić sie będą do Boga, aby Kościół zaliczył o. Wenantego do grona błogosławionych.Niech On ukazuje nam wszystkim drogę wierności powołaniu zakonnemu. Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec był franciszkaninem, kapłanem, przyjacielem i współpracownikiem św. Maksymiliana, wychowawcą, duszpasterzem.