10 – 16 wrzesień 2012 r.

PONIEDZIAŁEK 10 wrzesień 2012 r.
6.30–1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 10/30)
2.Za + Tadeusza Rak (greg. 10/30)
8.00-W intencji Parafian
9.00–O zdrowie oraz Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Joanny
Paczkowskich
18.30–1.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 10/30)
2.Dziękczynna w intencji Miarii i Romana z prośbą o Boże
błogosławieństwo w 36 rocz. ślubu
3.Za Ojczyznę
WTOREK – 11 wrzesień 2012 r.
6.30–1.Za + Marię Gac
2.Za + Alfonsa Banacha (greg. 11/30)
8.00-Za + Marię Barć
9.00–Za + Władysława i Józefa
18.30–1.Za + Tadeusza Rak (greg. 11/30)
2.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 11/30)
ŚRODA – 12 wrzesień 2012 r.
6.30–1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 12/30)
2.Za + Tadeusza Rak (greg. 12/30)
8.00-Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla męża Władysława i jego rodziny
9.00–W intencji czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00–1.Za + Aleksandra Haducha w 15 rocz. śmierci
2.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 12/30)
CZWARTEK – 13 wrzesień 2012 r.
6.30–1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 13/30)
2.O łaskę nieba dla + Stanisława
8.00-Za + Tadeusza Rak (greg. 13/30)
9.00–Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla mamy Anny
18.30–1.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 13/30)
2.Za modlących się przy kapliczce Miłosierdzia Bożego
na osiedlu Błonie
PIĄTEK – 14 wrzesień 2012 r. – Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego
6.30–1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 14/30)
8.00-Za + Tadeusza Rak (greg. 14/30)
9.00–1.O zdrowie oraz Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Marii
w 80 rocz. urodzin
2.Za + Marię i Bogdana
18.30–1.Intencja Stowarzyszenia Heleny Kosiny
2.Za parafian
3.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 14/30)
SOBOTA – 15 wrzesień 2012 r.
6.30-1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 15/30)
2.Za + Tadeusza Rak (greg. 15/30)
8.00-W intencji Leokadii oraz Władysława Uznańskich obchodzących 50 rocz. ślubu
9.00–O uzdrowienie syna z nałogu alkoholizmu oraz o zgodę w rodzinie
11.00-Msza św. jubileuszowa w intencji S. Agaty
18.30–1.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 15/30)
2.O łaskę nieba dla + rodziców Marię i Jana
DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 wrzesień 2012 r.

6.45–W intencji Parafian
8.00–Za + Tadeusza Dżugana (greg. 16/30)
9.15–Za + Tadeusza Rak (greg. 16/30)
10.30–Za + Marię w 1 rocz. śmierci oraz za + Mieczysława
12.00–Za + Alfonsa Banacha (greg. 16/30)
15.00–Za + Ludmiłę Bojarczyk – msza św. zamówiona przez przyjaciół
19.00–Za + córkę Joannę Gaworecką

8 września 2012|