PONIEDZIAŁEK 20 luty 2012 r.
                                                 
6.30–1.O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 20/30                
           2.O zdrowie dla córki, zaliczenie semestru oraz w pewnej intencji
8.00–Za Parafian
9.00–O łaskę nieba dla + rodziców Genowefy i Tomasza oraz + brata Kazimierza
18.30–1.O dar nieba dla + Tadeusza Daszyk – greg. 20/30   
             2.Za + Mariana
             3.O życie wieczne dla + Wiktorii i Wojciecha Wroniak

WTOREK – 21 luty 2012 r.
   
6.30–1.O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 21/30                
           2.O zdrowie i potrzebne łaski dla Emilii
8.00–Za + Marię i Antoniego Kobrzyńskich
9.00–O życie wieczne dla + męża Józefa Hrycenko w 7 r. śmierci oraz + Janinę
18.30–1.O dar nieba dla + Tadeusza Daszyk – greg. 21/30   
             2.O życie wieczne dla + Heleny Tymcio
             3.Prośba o miłosierdzie Boże dla + Zdzisława

ŚRODA POPIELCOWA – 22 luty 2012 r.

6.30–Za + Henryka Gaworeckiego – greg. 22/30                   
8.00–O dar nieba dla + Tadeusza, Stanisławy i Stanisława           
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
10.00–Za + Zofię i Zdzisława Szymańskich
15.00–Za + Władysławę Wójcik  w 15 rocznicę śmierci
17.00–O dar nieba dla + Tadeusza Daszyk – greg. 22/30     
18.30–Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże
             i opiekę MB Pocieszenia dla Elżbiety w 50 rocznicę urodzin

CZWARTEK – 23 luty 2012 r.

6.30–1.Prośba o miłosierdzie Boże dla + Elżbiety
           2.O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 23/30                
8.00–O wieczną radość dla + Stefanii Uznańskiej w 32 rocznicę śmierci
9.00–O zdrowie i potrzebne łaski dla Sióstr 3 Róży i ich rodzin
18.30–1.O dar nieba dla + Tadeusza Daszyk – greg. 23/30   
              2.O wieczny odpoczynek dla + Marka Ogrodnika
              3.O zdrowie i potrzebne łaski dla Sióstr 9 Róży i ich rodzin oraz o zdrowie
                  dla Stanisławy

PIĄTEK – 24 luty 2012 r.
 
6.30–1.O wieczny odpoczynek dla + Anny, Teodora, Jarosława i Włodzimierza
           2.O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 24/30                
8.00–O zdrowie i potrzebne łaski dla Jana
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Marii i Mariana oraz zmarłych z ich rodzin
18.30–1.O wieczny odpoczynek dla + Tadeusza Daszyk – greg. 17/30   
             2.Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
                 Boże dla Waldemara
             3. Za + Zdzisława Michonia w 9 rocznicę śmierci

SOBOTA – 25 luty 2012 r.

6.30–1.O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 25/30             
           2.Za + Mieczysława Czaję w 1 rocznicę śmierci
8.00–O łaskę nieba dla + Zofii i Władysława
9.00-1.O miłosierdzie Boże dla +rodziców Anny i Wacława
          2.O uzdrowienie i potrzebne łaski dla Stanisława
18.30–1.O wieczny odpoczynek dla + Tadeusza Daszyk – greg. 25/30   
             2.Podziękowanie za otrzymane w małżeństwie łaski z prośbą o zdrowie
                 i błogosławieństwo Boże dla Albiny i Mieczysława w 50 rocznicę ślubu
             3.O łaskę nieba dla + Teresy Kapusta

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU– 26 luty 2012 r.

6.45–O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 26/30             
8.00–Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże
           i opiekę MB Pocieszenia dla Agatki z okazji urodzin
9.15–O wieczny odpoczynek dla + Tadeusza Daszyk – greg. 26/30   
10.30–Za + Bronisława Maćkowskiego w 3 rocznicę śmierci
12.00–Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże
             i opiekę MB Pocieszenia dla Stefanii Fundanicz w 80 rocznicę urodzin
15.00–Intencja III Zakonu Franciszkańskiego
19.00–O dar zdrowia i szczęście w życiu dla Michaliny i Edwarda