23 – 29 lipec 2012 r.

PONIEDZIAŁEK 23 lipiec 2012 r.
6.30–Za + Elżbietę
6.30–Za + Mariana Łuczyckiego w 17 r. śmierci
9.00–1.Za + Bronisławę Zegar od siostry Stefanii z mężem, dziećmi i ich rodzinami
2.Intencja dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla dzieci i Katarzyny oraz
Mateusza i Tomasza z okazji ich urodzin
18.30–Za + Czesławę Bąk –  greg. 23/30
WTOREK – 24 lipiec 2012 r.
6.30–O miłosierdzie Boże i potrzebne łaski dla Marii
9.00–O dary Ducha Świętego i opiekę MBP oraz aniołów dla Krystyny z okazji
imienin
18.30–1.Za + Czesławę Bąk –  greg. 24/30
2.Za + zmarłych z rodziny Żygadło
3.Za + Annę, Justynę, Martę, Karola, Augustyna i Józefa
ŚRODA – 25 lipiec 2012 r. 
6.30–Za + Elżbietę i o Boże bł. dla Jana w 53 r. ślubu
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.Za + Czesławę Bąk –  greg. 25/30
2.Za + męża Janusza Rudego w 2 r. śmierci
3.O zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski dla Anity i Krzysztofa z okazji imienin
CZWARTEK – 26 lipiec 2012 r.
6.30–O wieczny spokój dla + Tadeusza Derenia w 16 r. śmierci
9.00–Za + Feliksę Karaczkowską w 6 r. śmierci
18.30–1.Za + Annę Smarzewską
2.Za + Czesławę Bąk –  greg. 26/30
3.Podziękowanie za otrzymane łaski i prośba o zdrowie i potrzebne łaski dla Władysława
w 60 r. urodzin
PIĄTEK – 27 lipiec 2012 r.
6.30–Za + Bronisławę Zegar – od siostry Stefanii z mężem, dziećmi i ich rodzinami
9.00–O szczęśliwe rozwiązanie i bł. Boże dla córki Anny
18.30–Za + Czesławę Bąk –  greg. 27/30
18.30–Za + Władysława Żygadło
SOBOTA – 28 lipiec 2012 r.
6.30–Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą w intencji Marii
9.00–1.Za + Bronisławę Zegar – intencja od siostry Stefanii z mężem, dziećmi i ich
rodzinami
2.Za + Danutę Czaja w 4 r. śmierci
18.30–1.Za + Czesławę Bąk –  greg. 28/30
2.Za + Władysława Żygadło
SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA– 29 lipiec 2012 r.
6.45–Za + Stefana Uznańskiego w 45 r. śmierci
8.00–Za + Czesławę Bąk –  greg. 29/30
9.15– Podziękowanie w 1 r. ślubu Kingi i Adama Sprot z prośbą o bł. Boże i opiekę
Matki Bożej Pocieszenia
10.30–Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie bł. Boże, dary
Ducha Świętego i opiekę MBP dla Malwiny w 15 r. urodzin oraz Oliwi i ich
rodziców
12.00–Za parafian
15.00–Za + Helenę Dworzańską w 45 r. śmierci
19.00–Za + Janinę, Mikołaja, Annę i Karola

21 lipca 2012|