PONIEDZIAŁEK 26 marzec 2012 r. – Uroczystość Zwiastowania
                                                  
6.30–1.O wieczny odpoczynek dla + Urszuli i Jerzego Brykalskich – greg. 26/30                 
           2.Za + Piotra Krause
8.00–O wieczną radość dla + Bronisławy Wojasińskiej   
9.00–Prośba o miłosierdzie Boże dla + Zbigniewa Hess i zmarłych z rodziny
18.30–1.O wieczną radość dla + Karola Skarbowskiego – greg. 26/30   
             2.Za + Witolda w 27 rocznicę śmierci
             3.Za + Franciszka Adamkiewicza

WTOREK – 27 marzec 2012 r.
    
6.30–1.O życie wieczne dla + Urszuli i Jerzego Brykalskich – greg. 27/30                 
           2.O wieczny odpoczynek dla + Mieczysława Bartkowskiego
8.00–Prośba o miłosierdzie Boże dla + Eweliny Kądziołka
9.00–Prośba o zdrowie dla Marii
18.30–1.O życie wieczne dla + Karola Skarbowskiego – greg. 27/30   
             2.O łaskę nieba dla + Stanisławy Gierula, Janiny Nastał i Jana Gierula
             3.Za + Anielę, Romana i Włodzimierza Bańkowskich

ŚRODA – 28 marzec 2012 r.

6.30–1.O dar nieba dla + Urszuli i Jerzego Brykalskich – greg. 28/30                 
           2.O miłosierdzie Boże dla + Franciszki i Macieja
8.00–Podziękowanie za otrzymane za wstawiennictwem MB Pocieszenia łaski
            i opiekę – intencja Heleny Puchalskiej
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.O dar nieba dla + Wojciecha Makowskiego w 25 rocznicę śmierci
             2.O wieczną radość dla + Karola Skarbowskiego – greg. 28/30   
             3.Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże
                 i opiekę MB Pocieszenia dla Andrzeja z okazji 60-tych urodzin

CZWARTEK – 29 marzec 2012 r.

6.30–1.O miłosierdzie Boże dla + Urszuli i Jerzego Brykalskich – greg. 29/30                 
           2.O dar nieba dla + Józefa
8.00–O dar macierzyństwa dla córki Elżbiety
9.00–O wieczną radość dla + Jerzego
18.30–1.O łaskę nieba dla + Zofii Wójtowicz w 2 rocznicę śmierci
             2.Za + Karola Skarbowskiego – greg. 29/30                 
             3.O miłosierdzie Boże dla + Zbigniewa Bieniek

PIĄTEK – 30 marzec 2012 r.
 
6.30–1.O dar nieba dla + Urszuli i Jerzego Brykalskich – greg. 30/30                       
           2.W intencji misji i misjonarzy- greg. 1/30                       
8.00–O dar macierzyństwa dla córki Elżbiety
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Kazimiery, Janiny, Kazimierza i Józefa             
18.30–1.O dar nieba dla + Karola Skarbowskiego – greg. 30/30                 
             2.O życie wieczne dla + Jerzego Sobolewskiego
             3.O wieczną radość dla + Władysława w 9 rocznice śmierci

SOBOTA – 31 marzec 2012 r.

6.30–1.O dar zdrowia dla Emilii, Alicji i Henryki               
           2.W intencji misji i misjonarzy- greg. 2/30                       
8.00–O zdrowie i potrzebne łaski dla Jana     
9.00–O wieczną radość dla + Janiny Dydek
18.30–1.O dar nieba dla + Macieja w 5 rocznicę śmierci                 
             2.O życie wieczne dla + Genowefy i Stanisława Hanas
             3.Prośba o błogosławieństwo Boże i potrzebne w życiu łaski
                 dla zaprzyjaźnionych osób konsekrowanych

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 1 kwiecień 2012 r.

6.45–W intencji misji i misjonarzy- greg. 3/30                       
8.00–Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże
          i opiekę MB Pocieszenia dla Agaty i Doroty
9.15–O dar nieba dla + Zofii, Władysława i Tadeusza Lubienieckich                 
10.30–Podziękowanie za otrzymane w życiu małżeńskim łaski z prośbą
             o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Marty i Zygmunta
             w 53 rocznicę ślubu
12.00–O życie wieczne dla + Janiny Jurczak w 7 rocznicę śmierci
15.00–Prośba o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Różańcowej dla Sióstr 4 Róży
             i ich rodzin
19.00–O miłosierdzie Boże dla + Józefa