3 – 9 wrzesień 2012 r.

PONIEDZIAŁEK 3 wrzesień 2012 r.
6.30–1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 3/30)
2.Za + Franciszka Bartko
8.00-Za + Tadeusza Rok (greg. 3/30)
9.00–Za+ Józefę Dudek
18.30–1.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 2/30)
2.Za + Bronisława Sokołowskiego
3.Za + Wojciecha
WTOREK – 4 wrzesień 2012 r.
6.30–1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 4/30)
2.O Boże błogosławienstwo dla Zofii i Ryszarda oraz a + Czesławę
oraz ++ rodziców
8.00-Za + Tadeusza Rok (greg. 4/30)
9.00–O zdrowie i Boże błogosławieństwo w pracy oraz opiekę Matki Bożej
Pocieszenia dla rodziny
18.30–1.Za + Stanisława Jurewicza w 16. rocz. śmierci oraz ++ rodziców
Zofię i Kazimierza
2.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 4/30)
ŚRODA – 5 wrzesień 2012 r.
6.30–1.Mensilis
2.Za + Alfonsa Banacha (greg. 5/30)
8.00-Za + Tadeusza Rok (greg. 5/30)
9.00–W intencji czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00–1.Za + Marię Krawiec w 1. rocz. śmierci
2.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 5/30)
3.Za + Annę Czajkowską w 18. rocz. śmierci
CZWARTEK – 6 wrzesień 2012 r.
6.30–1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 6/30)
2.Za + Józefa i Marię Drwięga
8.00-Za + Tadeusza Rok (greg. 6/30)
9.00–Za + Jana Oleszczuka w 20. rocz. śmierci
18.30–1.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 6/30)
2.Za + Łukasza Zadylaka
PIĄTEK – 7 wrzesień 2012 r. – Pierwszy Piątek Miesiąca
6.30–1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 7/30)
2.Za + Katarzynę i Jana Janiec
8.00-Za + Tadeusza Rok (greg. 7/30)
9.00–O uzdrowienie córki Adriany
17.00-Za + Katarzynę w 24. rocz. śmierci
18.30–Za + Tadeusza Dżugana (greg. 7/30)
SOBOTA – 8 wrzesień 2012 r.
6.30-1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 8/30)
2.Za + Janusza Paczkowskiego oraz ++ z rodziny
8.00-Za + Tadeusza Rok (greg. 8/30)
9.00–O dar nieba dla + Ludwiki w 24. rocz śmierci oraz ++ Jana
Katarzynę, Walentego i Jadwigę
18.30–1.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 8/30)
2.W intencji Panu Bogu wiadomej
DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – 9 wrzesień 2012 r.
6.45–Za + Tadeusza Rok (greg. 9/30)
8.00–Za + Nellę, Stefanię oraz Mariana
9.15–O Boże błogosławienstwo dla Genowefy i Krzysztofa w 24. rocz. ślubu
10.30–Za + Grzegorza Chorążak
12.00–1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 9/30)
2.O Błogosławieństwo Boże oraz potrzebne łaski dla Adam Milera
w 90. rocz urodzin oraz o łaske nieba dla zmarłych z rodziny
15.00–Wsza św. dziękczynna z prośba o Boze błogosławieństwo dla Julii i Jacka
w 25. rocz ślubu
19.00–Za + Tadeusza Dżugana (greg. 9/30)

1 września 2012|