Głosić Ewangelię Krzyża – trzeci dzień rekolekcji – przekazanie krzyża

Dzisiejszego dnia w godzinach rannych zgromadzą się przy Krzyżu ci, którzy dźwigają krzyż choroby i starości. Ten Krzyż może na nowo zapalić w naszych sercach i w naszym życiu płomień wiary, może rozpalić ogień miłości chrześcijańskiej. Czy jednak z tego daru spotkania z tak wymownym wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego chcemy się spotkać? Czy chcemy to spotkanie przeżyć w duchu odnowienia naszej wiary, nadziei i miłości? Oto pytania na które mamy w tym czasie możliwość odpowiedzieć sobie. Pamiętajmy, że to od naszej postawy zależy prawdziwe odkrywanie Tajemnicy Krzyża, Tajemnicy Zbawczej Miłości Chrystusa! W obecnym czasie bowiem znowu pojawiły się dyskusje w środkach masowego przekazu, dlaczego ten znak jest tak mocno eksponowany? Znów pojawiły się opinie i protesty młodych ludzi, którzy pragną usunąć ten krzyż z polskich szkół, urzędów, miejsc pracy. Czy rzeczywiście jesteśmy narodem wiernym Bogu Krzyżowi i Ewangelii? Czy rzeczywiście dla nas Polaków krzyż ma wymowne i niepowtarzalne znaczenie?
 
18 lipca 2012|