Wielki Post czasem dla Boga

Czas Wielkiego Postu to jak wiemy okres wyciszenia i spojrzenia na życie z perspektywy wieczności, czyli głębszego zastanowienia się nad nieuniknioną koniecznością śmierci a jednocześnie nadzieją płynącą z Krzyża, który wskazuje na zmartwychwstanie. Każdy z nas powinien podjąć jakieś postanowienia, wyrzeczenia wielkopostne, które bardziej pomogą nam przeżyć ten czas.  Wielki Post to zaproszenie do rezygnacji z tego, co przeszkadza nam karmić się miłością i radością. To czas tęsknoty za świętością. To nie przedstawiciele sportów ekstremalnych, ale ci, którzy kochają, imponują największą stanowczością. Kochać potrafi tylko ten, kto jest stanowczy w czynieniu dobra.

2 marca 2012|