Ewangelia jest darem, którym trzeba się dzielić – przypomina Benedykt XVI. Światowy Dzień Misyjny to okazja do rachunku sumienia, na ile włączamy się w dzieło ewangelizacji na terenach misyjnych. W Polsce 23 października rozpoczyna się Tydzień Misyjny pod hasłem „Idźcie i głoście”. Niedziela Misyjna, którą przeżywaliśmy 23 października, to dzień solidarności misyjnej w całym Kościele powszechnym. Katolicy we wszystkich krajach modlą się w tym dniu za misje i wspierają je materialnie. – Jest to wyraz naszej troski o wszystkie misje na całym świecie – podkreśla ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. Ojciec Święty Benedykt XVI w tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Misyjny przypomniał, że głoszenie Ewangelii „to najcenniejsza posługa, jaką Kościół może ofiarować ludzkości i każdej poszczególnej osobie”. Podkreśla, że działalność ewangelizacyjna Kościoła w świecie nie może być jednorazowym zrywem ani jedną z wielu rodzajów czynności duszpasterskich.